24.09.2013.

Hidžab...moj život

"Blago onom ko se zaokupi svojim manama pa ne vidi mane drugim."

24.09.2013.

Hidžab...moj život

Omer je rekao Aliji:

     "Nema drugog boga osim Allaha", mi smo to spoznali, a šta to znači   "Subhana­llah!?" Alija je odgovorio: "To je govor koji Allah voli, kojim je zadovoljan, i  voli da se izgovara."
23.09.2013.

Hidžab...moj život

Prenosi se kako je Allah, dž.š., jedne prilike upitao Mūsāa:
 ''Jesi li ikada bilo šta za Mene uradio?''
Mūsā, a.s., reče: ''Bože, Tebi sam klanjao, za Tebe postio, sadaku dijelio i zekat davao!''
Uzvišeni, Allah reče: ''Namaz ti je dokaz, post Džennet, sadaka zaklon, a zekat nūr (svjetlost). Ali šta si samo za Mene uradio?!'' Reče Mūsā, a.s.:
''Bože, uputi me poslu koji će biti samo za Tebe!''
Uzvišeni reče: ''O Mūsā, zar nikad nisi prijatelja za Mene imao, i zar nikad nisi Meni zarad neprijatelja gonio?!''
I spoznade Mūsā, a.s., da je najvrijedniji posao ljubav u Ime Allaha, i mržnja samo Njega zarad.

(Ihjā’u ‘ulūmi-d-dīn, Kitāb ādābi-l-ulfe ve-l-uhuvve ve-s-suhbe)

23.09.2013.

Hidžab...moj život

Plemeniti Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Kome Allah poželi hajra, podari mu iskrenog prijatelja. kad zaboravi, podsjeti ga, a kad pomoć zatraži, pomogne mu.''

23.09.2013.

Hidžab...moj život

Hazreti Alī kaže: ''Držite se prijatelja! Oni su vam sigurnost i na ovom i na onom svijetu.''

22.09.2013.

Hidžab...moj život

"Ko god putuje bez vodiča, potrošiće dvije stotine godina, za putovanje od dva dana hoda! "

 (Dželaluddin Rumi)

21.09.2013.

Hidžab...moj život

"Zabranite svojoj djeci izlazak iz kuća u prvi sumrak, jer su to časovi kada se šejtani raziđu po zemlji“.

21.09.2013.

Hidžab...moj život

Ustajte izgovarajući La ilahe illallah i Estagfirullah (veličajući Allaha i tražeći oprosta ). Često ih izgovarajte jer šejtan kaže:
“Ja upropastim ljude grijesima, a oni mene upropastiše riječima La ilahe illallah i Estagfirullah. Kad to vidjeh, ja ih navedoh da se povedu za svojim prohtjevima i nagonima i oni pomisliše da su na pravom putu“.

21.09.2013.

Hidžab...moj život

Kada čovjek prouči ajeti-tilavet iz Kur'ana (ajet gdje ima sedžda ), i učini sedždu, šejtan se odvoji i zaplače, govoreći:
"Teško meni! Čovjeku je naređeno da učini sedždu, i on je to učinio, pa će za to dobiti džennet. I meni je bilo naređeno da se poklonim čovjeku, pa sam to odbio, i zbog toga sam zaslužio džehennem“.

20.09.2013.

rane ummeta

Sejtan kruzi po ljudskom tijelu kao krv. Pazite! Stijesnite mu prolaze gladju i zedju“.


Noviji postovi | Stariji postovi
Moja želja da se pokrijem je želja da se što više približim Tebi, Gospodaru moj. Ne dopusti mi da ikada osramotim mahramu ili bilo koju pokrivenu muslimanku. Neka moja mahrama ne bude samo komad materijala, već moj ponos i moja opomena. Kada god sam usamljena, sjetim s da postoji Neko Ko brine o meni svo vrijeme. Ti mi pružaš utjehu u svakom trenutku. Bože, ako ja zaboravim Tebe, nemoj Ti zaboraviti mene. I daj mi snage da istrajem u svojoj odluci i pomozi svakom da uhvati svoj voz pokajanja prije nego što bude prekasno. Amin. ( Šejla M. )

Image and video hosting by TinyPic


MOJI FAVORITI

BROJAC POSJETA
191986